Ønsker du å være medlem i KRUX Trening og KRUX Klatring ?

Oppdal Klatre og fjellsportklubb som står som eiere av Krux Klatring, og Krux Trening er ikke et felles selskap, men har to ulike selskapsstrukturer. Dette gjør at vi ikke kan ha ett felles medlemskap som inneholder både trening og klatring.

MEN om du ønsker å ha både klatre og treningsmedlemskap får du medlemskap hos KRUX Trening for kr 399,- pr mnd.