ANDREAS WELANDER

Andreas har vært med oss siden oppstarten, han er sykkelinstruktør og kjører tidlig sykkel på fredager kl. 0645 med flere på rullering. Ellers så stiller han som vikar på de andre sykkeltimene våre.