STINA YTTERSIAN

Stina er ny instruktør fra April 21. Hun vil kjøre styrke på tirsdager kl. 1900, og vil i tillegg kjøre "Dagens Økt" enkelte fredager. Stina har drevet med styrketrening i de 10 siste årene, hun er opptatt av skadefri og sunn styrketrening. 

Hun har gjennomført kurs i baseløft, og i tillegg konkurrert i fitness.